כתבו עלינו

mynet נתניה 


  1. http://mynetnetanya.co.il/%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%91%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8/%D7%AA%D7%96%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94-%D7%94%D7%A7%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%AA-%D7%94%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%99%D7%AA-%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%90%D7%9E%D7%A9-%D7%A7%D7%95%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%98-%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93-%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%99%D7%93-%D7%9C%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9D-381731/5

פורטל ערים

  1. https://www.arimnews.co.il/culture/23844  

פורטל סלונה 

http://saloona.co.il/juvkv/?p=5654

אשדוד  10

http://ashdod10.co.il/15473

הבמה

http://www.habama.co.il/Pages/Description.aspx?Subj=5&Area=1&ArticleId=32062

http://www.habama.co.il/Pages/Description.aspx?Subj=5&Area=1&ArticleId=31743

קלאסי - בנג'מין שמיד ינצח על תזמורת נתניה

 

אאורורה 

http://www.aurora-israel.co.il/los-tesoros-de-la-orquesta-de-camara-kibutzit  

  מגזין ערים 

https://www.arimnews.co.il/culture/25121  

https://www.arimnews.co.il/culture/25914

 נתניה נט 

https://www.netanyanet.co.il/%D7%A4%D7%A0%D7%90%D7%99-%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94/%D7%94%D7%A6%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A2%D7%99%D7%9D/%D7%9E%D7%95%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%94-%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94/6351-%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%94-%D7%A7%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%AA

                                                              פמלה היקמן

http://pamelahickmansblog.blogspot.com/2019/07/christian-lindberg-conducts-netany.html

הארץ גלריה

https://www.haaretz.co.il/gallery/music/classicalmusic/1.7082732

https://www.haaretz.co.il/gallery/music/classicalmusic/1.7239485

 

 

מערכת כרטיסים מערכת למכירת כרטיסים